Kočka

Šance na život

Šance na lepší domov

Jsme samosprávná, dobrovolnická, nepolitická a nezisková organizace založena za účelem dosáhnutí společného zájmu a cíle, kterým je především omezení nekontrolovatelného množení toulavých koček.


Základním účelem spolku je omezení nekontrolovatelného množení - a to kastracemi toulavých, opuštěných koček. Dále zajistit odčervení, vakcinaci, popř. nezbytnou veterinární péči a materiální péči po dobu nezbytně nutnou, než budou moci být vráceny na místa nálezů nebo než jim bude nalezen nový domov. S tím je spojena osvětová činnost různými formami a spolupráce s úřady a všemi státními orgány.


Fungujeme jen díky darům, aukcím a dražbám.
Naši bojovníci

Další fotky si můžete prohlédnout v naší galerii
Ptáte se proč kastrovat? Důvodů je více. • 1. Je snadnější vykastrovat 1 kočku, než celý život hledat domovy koťatům, nebo dokonce je topit apod.(což už je trestný čin). Víte, že topení je jedno z nejhorších smrtí, kdy kotě bolestivě umírá až 15 minut?

 • 2. Kastrace je prevence proti nemocem, protože většina nemocí je hormonálního původu.

 • 3. Kastrovaná kočka se drží více u domu, netoulá se a dál loví myšky.

 • 4. Kastrace má pozitivní dopad i na její chování, protože přestává značkovat, ubydou její hlasité projevy, je společenštější a víc mazlivá.

 • 5. Kočka je během říje březí jen jednou, ovšem kocourek zvládne za pouhý jeden večer hned několik úspěšných spojení.
 • Jak můžete pomoci i VY?


 • 1. Můžete obec/spolky, útulky informovat o kočkách ve svém okolí.

 • 2. Na ta místa můžete umístit polystyrenové boudičky jako úkryt před nevlídným počasím, zimou i sluncem a pokud to jde, tak je přikrmovat.

 • 3. Můžete nám poskytnout libovolnou částku na náš účet.

 • 4. Můžete se účastnit našich aukcí/dražeb tím, že si zakoupíte byť jen maličkost, popř. nám poskytnete věc vhodnou k dražbě.

 • 5. A největší pomoc je poskytnout přechodné ubytování odchycené kočce - jedná se o den před kastrací a pár dní po ní... Vše hradíme, poté se vrací na místo odchytu event. odchází do nového domova.
 • Hlavní sponzoři


  Město Plumlov